شمارشگر کلمات و کاراکتر

لطفا متن خود را وارد کنید:نتیجه

تعداد کلمات: 0 | تعداد کاراکتر: 0


درباره ی شمارشگر کلمات و کاراکتر

این ابزار همانطور که از نامش پیداست شمارشگر کلمات و حروف میباشد. شاید در ابتدا با خودتان فکر کنید که چه نیازی به دانستن تعداد کلمات یا حروف متن خود دارم اما نکته همینجاست که چه شما یک نویسنده حرفه ای یا چه مبتدی باشید تعداد کلمات مقاله شما از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. به عنوان مثال : اگر شما در حال آماده کردن یک محتوای خاصی در سایت خود میباشید دانستن اینکه چه تعداد کلمات و یا کاراکتر در عنوان مقاله خود استفاده کرده اید امری مهم از منظر موتورهای جستجو گر گوگل تلقی میشود حال به این بیاندیشید که اگر یک مقاله ی طولانی دارید بررسی دستی تعداد کلمات و کاراکترهای آن کاری بسیار دشوار و وقت گیر میشود. با کمک این ابزار شما میتوانید زمان و انرژی خود را صرف محتوای اصلی متن خود کنید تا صرف شمارش تعداد کلمات یا کاراکترهای آن.