بررسی ریسپانسیو بودن سایت


یک لینک در کادر زیر وارد کنید.سایز اسکرین مورد نظر را انتخاب کنید.:

 
 
 
 
 
 
 
 


درباره ی بررسی ریسپانسیو بودن سایت

سایت شما باید در تمامی دستگاه ها به صورت صحیح نمایش پیدا کند که به این حالت نمایش سایت به اصلاح ریسپانسیو بودن سایت میگویند. 

با ابزار بررسی ریسپانسیو بودن سایت میتوانید ابعاد مختلف از دستگاه هایی که کاربران به وسیله آنها وبسایت شمارا مشاهده میکنند را چک کنید.